פורטל הקפה מעמיד לרשות הגולשים אפשרות לפתוח דפי פרסום בפורטל הקפה www.coffeeshop.co.il . דפי הפרסום הינם לנותני שירות למכונות קפה, אולמות תצוגה של מכונות קפה, בתי-ספר לקפה, ספקי סחורות ושירותים לבתי קפה ועוד. המשתמש יכול לפתוח ולנהל דף פרסום אישי אשר יהיה פתוח לצפיית כל הגולשים באינטרנט ולהעלות בו את תכניו האישיים. הפרסום בפורטל הקפה כפוף לתנאי הפרסום המפורטים להלן ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.
 
פורטל הקפה יוכל לשנות את אופן השירותים במערכת דפי הפרסום, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. צוות הפורטל יעשה את כל המאמצים כדי לעדכן אותך על אותם שינויים אם דרך האתר ואם דרך הדוא"ל.
 
פורטל הקפה רשאי לאסור על משתמש את השימוש במערכת, במידה ויתברר לפורטל הקפה כי הגולש הפר את תנאי השימוש בתקנון.
 
המשתמש מתחייב כי הפרטים אותם מסר הינם נכונים, אמיתיים, עדכניים ומלאים. על המשתמש מוטלת האחריות לעדכן את המידע שפרסם. פורטל הקפה שומר לעצמו את הזכות להשהות או לסיים את חברותו וזכויותיו, וכן לתבוע מפרסם זה בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להיגרם לפורטל או למי ממשתמשיו.
 
המשתמש מתחייב שתוכן הפרסום שהעלה לפורטל הקפה יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר ובשום דרך שאינה חוקית. המשתמש לא יעלה לאתר חומר בלתי חוקי, חומר שעלול לפגוע בפורטל או בגולשים, מידע אשר עלול לגרום נזקים לפורטל הקפה. פורטל הקפה שומר לעצמו את הזכות להסיר דפי פרסום אישיים במידה וימצאו תכנים בלתי חוקיים, תכנים העלולים לפגוע או תכנים אשר עלולים לגרום נזקים לפורטל הקפה .
 
השימוש בשירות דפי הפרסום כרוך בתשלום לפורטל הקפה הישראלי לתקופות שונות אשר יצוינו בזמן התשלום. למערכת פורטל הקפה הזכות להסיר דפי פרסום אישיים במקרים של עיכובים בתשלום, או אי חידוש התשלום.
 
בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירות, לפגיעה במשתמשים או באופן המהווה הפרת חוקי המדינה, יהיה פורטל הקפה רשאי לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
 
פורטל הקפה לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לפורטל הקפה ו/או לשירות דפי פרסום.
 
פורטל הקפה אינו אחראי לזמינות השירות, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המוצגים באתר.
 
פורטל הקפה יוכל לשנות את אופן הצגת תוצאות החיפוש ודפי הפרסום. השינוי יכול לכלול סדר, מיקום, שם קטגוריה, עיצוב. כמו כן פורטל הקפה יכול לשנות ללא הודעה מראש את אופן פעולת מנועי החיפוש והאינדקס באתר.
 
פורטל הקפה אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהשימוש במערכת דפי פרסום. מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם בדף פרסום אישי הינו של המפרסם בדף הפרסום בלבד.
 
פורטל הקפה אינו אחראי לתוצאות המתקבלות מהשימוש בשירות, לאמיתותם, דיוקם, תקפותם ו/או שלמותם של התכנים שנרכשו או נמסרו דרך השירות ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים.
בשום מקרה לא יהיה פורטל הקפה אחראי לכל הפסד או נזק שייגרמו לכל צד שהוא אשר הסתמך על התכנים המופיעים באתר . כל הסתמכות של הגולשים על פרסומים המוצגים בפורטל הקפה ו/או מידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים הינו באחריותו המלאה והבלעדית של המפרסם.
פורטל הקפה אינו צד אחראי לתנאי העסקה בין הגולשים והמפרסמים שהקשר ביניהם נוצר באמצעות השימוש באתר, לרבות תנאי התשלום ו/או ביצוע התשלום בפועל, וכן לא ישא באחריות לשירותים ו/או נכסים שניתנו בעקבות התקשרות זו. חובתו של המפרסם היא לוודא שההתקשרות בינו לבין הגולשים נעשית עפ"י כל דין.
לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי פורטל הקפה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל הקפה ו/או בדפי פרסום, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד פורטל הקפה ו/או כנגד מי מטעמו. השימוש בשירות דפי פרסום ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים במערכת דפי פרסום נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 
בכל מקרה פורטל הקפה אינו אחראי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירות ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים , אף אם נודע לו על האפשרות לנזק שכזה. כמו כן פורטל הקפה אינו אחראי בגין כל נזק הנובע מפרסום המידע במערכת דפי פרסום (אינדקס הספקים).
כיף וחברים
אוהבי הקפה ב-Facebook
וידאו
מכונות קפה
אתר מתכונים
יועץ מכונות קפה
מדורים מקצועיים
כתבות
אינדקס עסקים
אינדקס בתי-קפה
הוסף עסק
עיצוב בתי קפה
קניות
יועץ מכונות קפה
פולי קפה
קפסולות
מכונות קפה לוואצה
מכונת קפה
CoffeeShop.co.il
צור קשר
תקנון פרסום באתר
אתר קפה
בתי קפה
פרסום באתר


© כל הזכויות באתר זה שמורות לאתר קופישופ אונליין. לפרסום ופרטים נוספים: 03-5251515

אתר CoffeeShop.co.il הוא אתר הקפה ובתי הקפה המוביל בישראל. האתר הוקם כדי לספק  לגולשינו מידע עדכני על בתי קפה וטרנדים חדשים בתחום הקפה. האתר מספק מידע אודות בתי קפה, בית קפה מסעדה, בתי קפה בתל אביב, בירושלים, בנתניה בחיפה וברחבי הארץ; תוכלו לאתר בקלות תפריטים של בתי קפה, כתבות על בית קפה, ארוחות בוקר, קופוני הנחה וחדשות עדכניות מעולם הקפה ובתי הקפה. אנו מקדמים את הנוכחות של בתי העסק באמצעות אתר לבית הקפה, הקמת מועדון לקוחות והפצת כתבות, סרטוני וידאו ותמונות מבית הקפה. באתר תוכלו למצוא אינדקס בתי קפה היחידי מסוגו בארץ ואינדקס ספקי קפה שונים כגון- יבואני מכונות קפה, חנויות למכונות קפה,בתי קלייה, מכונות מקצועיות לבתי קפה, מותגי קפה שונים ועוד. אתר קופישופ מתמחה בקידום בתי קפה. אנחנו נביא לבית הקפה שלך לקוחות חדשים ע"י הקמה וניהול מועדוני לקוחות ברשתות חברתיות כגון Facebook ו Twitter ובאמצעות קידום בית הקפה באתרי ווידאו מובילים כגון Youtube ו Flix. אנחנו צוות של מקצועני אינטרנט שמתמחים ברשתות החברתיות, קידום במנועי חיפוש, תוכן וקראיטיב. ביחד נלווה אותך ביצירת נוכחות אינטרנטית עשירה ומחמיאה לבית העסק שלך
בניית פורטל הקמת פורטלים   Design by   Grown by